Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 8 de març de 2018

L'ALCALDE MANUEL ROYES I VILA. INTRODUCCIÓ

INTRODUCCIÓ

Amb aquesta entrada que correspon al primer mandat dels ajuntaments democràtics i que serà la primera d'una sèrie de vint-i-sis, explicaré la gran transformació de Terrassa experimentada durant el mandat de l'alcalde Manuel Royes i Vila (20/04/79 - 12/04/2002). Manuel Royes i Vila, va néixer a Terrassa el 24 de maig de 1940, a la casa paterna del carrer de Galileu, núm 146, del barri terrassenc de Ca n'Aurell. Fill d'una família d'industrials tèxtils de la Ciutat de Terrassa. Manuel Royes i Vila estudià a l'Escola Pia de Terrassa com la majoria de fills de les classes mitjanes de terrassenques. Acabat el batxillerat estudià Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona, i posteriorment s'incorporà a l'empresa tèxtil familiar de llanes de labors. De ben jove mostrà gran interès per la política, als 17 anys, mentre cursava 1er de Ciències Econòmiques, fou fundador del Front Obrer Català (FOC) amb Miquel Roca i Junyent, Pasqual Maragall i Isidre Molas, entre d'altres.

 Façana de l'ajuntament de Terrassa, obra de l'arquitecte Lluís
Muncunill i Parellada, acabada durant el mandat de l'alcalde
Manuel Royes i Vila (escut i rellotge) Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 9979, 13/12/2015)

A part de la seva militància al FOC, participà en altres plataformes d'oposició antifranquistes, entre les que cal destacar l'Assemblea de Catalunya i Convergència Socialista de Catalunya que seria el nucli central de futur PSC.
Casat amb Mª Eulàlia Riera, té dos fills l'Adrià i l'Helena, aquesta última seria regidora de l'Ajuntament de Terrassa i impulsora de la Ciutat de la Imatge, ubicada a l'antic Hospital del Tòrax de Terrassa.

Manuel Royes i Vila, alcalde de Terrassa (1979 - 2002). Foto 2004
Font, Món Terrassa.

Des de la fundació del PSC fou membre de la seva comissió executiva i en les eleccions municipals del 1979, les primeres de la recuperació dels ajuntaments democràtics, encapçalà la llista del PSC a Terrassa i n'esdevingué el nou alcalde després del darrer alcalde franquista Domènec Jofresa i Vellsolà. Manuel Royes guanyava les eleccions contra pronòstic al candidat del PSUC, Agustí Daura, per 250 vots que donaria al PSC un regidor més que al PSUC. En Manuel Royes comenta que va ser decisiva la seva participació en una taula rodona organitzada per l'Institut Industrial de Terrassa, en la que varen participar: Agustí Daura (PSUC), Manuel Royes (PSC), Carles Puig (CC-UCD), Joan Sales (CiU). Sembla ser que un cop escoltats els candidats a l'alcaldia els empresaris tèxtils van decidir votar a Manuel Royes i Vila, doncs pare i oncle d'en Manuel eren empresaris tèxtils i tenien una bona influència dins de l'Institut Industrial, també existia una certa por entre els empresaris terrassencs a una possible victòria del PSUC.

Membre de la comissió executiva del PSC, a les eleccions municipals de 1979, primeres eleccions democràtiques després del franquisme, fou escollit alcalde de Terrassa, càrrec que ocuparia des del 20-04-1979 fins el 12-04-2002.

El tres d'abril de 1979 es van celebrar les primeres eleccions municipals desprès del règim franquista. Terrassa tenia un cens electoral de 113 886 electors, amb les següents dades de participació: Total vots emesos 72 665, vots nuls 413, vots en blanc 0. Aquests vots van donar el següent repartiment de regidors: Repartiment de regidors, eleccions municipals del 3 d'abril de 1979,
Ajuntament de Terrassa, PSC 10, PSUC 9, CiU 4, CC-UCD 4

Aplicada la llei de Hondt al resultat de les eleccions els 27 regidors de l'Ajuntament de Terrassa es va repartir de la següent manera: PSC 10 regidors, PSUC 9 regidors, CiU 4 regidors, CC-UCD 4 regidors.

El dia vint d'abril de 1979, a les onze hores del matí i sense citació prèvia concorren a la Casa Consistorial els regidors electes en les darreres eleccions locals convocades per Reial Decret 117/1979, de 26 de gener: Manuel Royes i Vila, Agustí Daura i Melich, Jordi Laboria i Martorell, Antoni Florido i Circujano, Joan Sales i Homs, Carles Puig i Vilanova, Jordi Armengol i Sánchez, Francesc Gordillo i Quirós, Àngel Navarro i Molina, Josep Pous i Ballbé, Josep Ant Ramírez i Ramírez, Antoni Cunill i Solà, Rogeli Areal i Guerra, Rosari Ruiz i Recio, Josep Casajuana i Pladellorens, Consol Torres i Vidal, Mariano Morán i Madrigal, Josep Mª Puig i Puigdomènech, Teresa Casas i Ros, Joan Soler i Tramunt, Jacint Cuyàs i Tusell, Pere Espinet i Bover, Quintín Montes i Pérez, Miquel Àngel Saavedra i Garcia, Francesc Lòpez i Oliva, Antoni Guiu Ortiz, Jaume Cañameras i Cortazar.

Constituïda la mesa d'edat és procedeix a la votació en la que surt escollit alcalde en Manuel Royes i Vila per 23 vots a favor i 4 vots a favor d'en Carles Puig i Vilanova. Proclamat Manuel Royes i Vila alcalde de Terrassa, aquest rep el bastó d'alcalde de mans del president de la Mesa d'Edat, Antoni Guiu i Ortiz (67 anys).

Tot seguit podem llegir la darrera acta de la sessió plenària de l'Ajuntament franquista celebrada el dia 19 d'abril de 1979 i tot seguit la primera acta de la sessió plenària de l'Ajuntament de Terrassa per l'elecció del primer alcalde democràtic després del franquisme, celebrada el dia vint d'abril de 1979 a les onze del matí.

Elecció i proclamació de l'alcalde de Terrassa Manuel Royes i Vila
Actes de les sessions plenàries de l'Ajuntament de Terrassa

Darrera acta de l'Ajuntament franquista i primera acta de l'Ajuntament
democràtic de Terrassa. Font AMAT

 Acta de la sessió plenària del 20 d'abril de 1979 per a l'elecció de
l'alcalde de Terrassa Manuel Royes i Vila. Font AMAT

 Acta de la sessió plenària del 20 d'abril de 1979 per a l'elecció de
l'alcalde de Terrassa Manuel Royes i Vila. Font AMAT

Acta de la sessió plenària del 20 d'abril de 1979 per a l'elecció de
l'alcalde de Terrassa Manuel Royes i Vila. Font AMAT

Amb 38 anys Manuel Royes i Vila assoleix l'alcaldia de Terrassa i el nou consistori haurà de governar una ciutat plena de mancances en les seves infraestructures, immersa en una crisi del sector tèxtil, amb dues vies ferroviàries i la canalització de la riera del palau que quartegen la ciutat impedint la comunicació entre els veïns dels diferents barris de la perifèria amb el centre de la ciutat. Una gran quantitat de carrers sense asfaltar, sense voreres i sense clavegueram, fruït de l'autoconstrucció de la dècada de 1960. Una ciutat en la que els darrers ajuntaments franquistes van depredar part del patrimoni arquitectònic de la ciutat i el patrimoni cultural i tradicional dels terrassencs. El nou consistori ho tenia tot per fer. La prova d'aquesta gran tasca ja s'entreveia en el discurs del nou alcalde Manuel Royes, que podem llegir amb l'acta de la sessió plenària que s'ha reproduït anteriorment, en la que Manuel Royes fixa els eixos d'actuació de cara als propers anys.

El mateix dia vint d'abril de 1979, després de l'elecció de l'alcalde Manuel Royes i Vila, va celebrar-se en sessió extraordinària el Ple de la corporació per a prendre el primer acord del nou Ajuntament de Terrassa, la reclamació de forma ràpida i conseqüent efectivitat de l'Estatut de Catalunya, com podem llegir en la següent acta: Acta de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Terrassa
reclamant de forma ràpida i efectiva l'Estatut de Catalunya.
Font AMAT

En les properes entrades parlarem dels acords més importants del nou ajuntament democràtic de Terrassa que es varen prendre durant els anys 1979 i 1980.
 
TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LAJordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Terrassa 
1987- 2011

dilluns, 19 de febrer de 2018

PARC CENTRAL SEGLE XXI

Durant el mes de maig de 2004 fou inaugurat el complex lúdic i comercial Parc Central Segle XXI a la cruïlla entre les carreteres de Montcada i de Rubí i a la dreta de la font i torre de les aigües de Les 4 Cantonades. El parc va néixer amb l'objectiu de competir amb el parc comercial i lúdic, en aquest cas periurbà del Parc Vallès.

El motor del Parc Central Segle XXI havia de ser el multi-cinema amb nou sales de projecció i capacitat per a 2100 espectadors. El complex es completava amb una zona comercial, diversos restaurants i una zona d'oci. Inicialment (pocs mesos), semblà que funcionaria i que generaria un nou pol comercial urbà.

 Detall de les dues torres del Parc Central Segle XXI. Foto, AF Jordi
Plana. (IMG 6447, 18-02-2018)

El parc fou construït en part dels terrenys alliberats per l'enderrocament de l'antiga fàbrica llanera Terrassa Industrial SA i al costat de la plaça que porta el mateix nom i que ja s'havia construït, aquesta plaça té com element significatiu la xemeneia de l'antic vapor amb l'anagrama de la fàbrica TISA.

El Parc Central Segle XXI fou inaugurat per l'alcalde de Terrassa, Pere Navarro i Morera (13/04/202 - 30/11/2012), durant el més de maig del 2004, i va estrenar-se amb l'oposició dels veïns del barri del Segle XX per l'altura de les dues grans torres construïdes en un barri de cases de planta baixa i un o dos pisos. Un altre problema afegit va ser la dificultat per trobar-hi aparcament de superfície tot i l'existència d'un gran pàrquing soterrat.

Detall de les dues torres del Parc Central Segle XXI i a la dreta la
Plaça de la Terrassa Industria amb la Xemeneia.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6434, 18-02-2018)

L'any 2012 es produïa el tancament de les 9 sales de cinema, fet que suposà el declivi de tot el parc d'oci, que va seguir durant l'any 2013 amb un seguit de tancaments de diferents comerços.

 Detall de les dues torres i del pàrquing soterrani del Parc Central
Segle XXI. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6445, 18-02-2018)

La part residencial del Parc Central Segle XXI està format per 150 habitatges, alguns de 185 metres quadrats, repartits en dues torres de 15 plantes i en un tercer edifici annex, integrades en un centre comercial de 33.000 metres quadrats i un aparcament soterrat de 700 places.

Les dues torres de 15 pisos foren dissenyades per l'arquitecte Antoni Garcés. Presenten formes el·líptiques i per la seva construcció Antoni Garcés utilitza com elements constructius l'acer, el formigó, l'alumini, el vidre i la pedra natural. En concentrar pràcticament tota l'edificabilitat en dos grans edificis s'allibera una gran quantitat d'espai, que sumat al de la plaça de la Terrassa Industrial generen molts metres quadrats d'espai públic, tot mantenint el sostre d'edificabilitat permès per la normativa urbanística municipal.

 Detall del Parc Central del Segle XXI vist des de la plaça de La 
Terrassa Industrial. AF Jordi Plana. (IMG 6443, 18-02-2018)

Vista aèria del Parc Central Segle XXI i a l'esquerra la plaça de La
Terrassa Industrial SA. Font, Google Earth

FITXA

Nom ............................................ Parc Central Segle XXI

Situació ....................................... Nord carretera de Montcada, Est carretera de Rubí
                                                      Sud carrer de Prim i Oest plaça de La TISA

Arquitecte ................................... Antoni Garcés

Inauguració ................................ 2004

Ús .............................................. Residencial, comercial i oci.

Elements significatius ................ Dues torres de 15 pisos,9 sales de cinema un supermercat
                                                     i aparcament soterrani de 700 places.

GL 41º 33' 26,732'' N - 2º 01' 0,32'' E

Deixem el Parc Central del Segle XXI, travessem la carretera de Montcada i ens dirigim al carrer de Topete, tot deixant a la nostra esquena la font i a la vegada torre de les aigües de Les Quatre Cantonades.

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LAJordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Terrassa 
1987- 2011


 


  

dissabte, 17 de febrer de 2018

XEMENEIA DE LA BÒBILA ALMIRALL II

Aquesta Xemeneia de l'antiga bòbila Almirall II, va ser construïda l'any 1947 per tal d'evacuar els fums dels forns per coure els maons fabricats per la bòbila. Està situada a la carretera d'Olesa, núm 59. De l'antiga fàbrica, a part de la xemeneia troncocònica, també s'han conservat algunes de les naus, d'elles té una especial importància la gran nau paral·lela a la carretera d'Olesa, utilitzada per assecar els maons a l'aire lliure.

Detall de la xemeneia de la bòbila Almirall II. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 0818, 28-02-2016).

La xemeneia de fust troncocònic, de maó vist, amb la base quadrada, té com element més significatiu el doble collarí amb plataforma metàl·lica i barana de ferro. Aquesta plataforma feia possible l'accés a la boca de la xemeneia per fer possible l'eliminació del sutge acumulat a l'interior. L'accés a la plataforma es fa per una escala de gat exterior amb proteccions circulars.

 Detall del doble collarí, la plataforma i l'escala exterior de gat amb
les proteccions circulars. Foto, AF Jordi Plana.
 (IMG 6411, 17-02-2018)
 
La xemeneia té una alçària total, comptant la base quadrada de 49 m. Presenta un diàmetre a la base de 3,8 metres i un diàmetre d' 1,8 metres a la corona. La xemeneia s'aixeca al costat de la segona bòbila que la família Almirall va construir a la carretera d'Olesa el 1947, al barri del Roc Blanc de Terrassa

Xemeneia de la bòbila Almirall II. Foto AF Jordi Plana.
(IMG 6420, 17-02-2018)
 
La xemeneia està protegida com a bé cultural d'interès local. Identificador, IPAC 28204.
 
FITXA
 
Nom .................................................. Xemeneia de la bòbila Almirall II
 
Situació ............................................. Carretera d'Olesa, núm 59
 
Any de construcció ............................ 1947
 
Forma ................................................ Fust troncocònic
 
Estil ................................................... Obra popular
 
Altura ................................................ 49 metres
 
Diàmetre a la base ........................... 3,8 metres
 
Diàmetre a la corona ........................ 1,8 metres
 
Coronament ...................................... Doble collarí i plataforma metàl·lica
 
Accés a la plataforma ....................... Escala exterior de gat
 
Protecció ........................................... Bé cultural d'interès local
 
Estat de conservació ......................... Bo
 
GL 41º 33' 18'' N - 1º 59' 52'' E

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LAJordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Terrassa 
1987- 2011
  

dimecres, 7 de febrer de 2018

CASA JOVER

Deixem la Casa Marià Ros, el campanar de la Catedral de Terrassa, a menys de 100 m de la nostra posició ens diu l'hora, dos quarts de nou del matí del dia quatre de febrer, caminem uns metres, tot passant per davant de l'oficina central de l'antiga Caixa de Terrassa, avui BBVA i ens situem a la cantonada entre els carrers de la Rutlla i del Vall, en aquesta cantonada trobem la Casa Jover.

La Casa Jover és un edifici residencial i comercial situat al centre de Terrassa, al carrer de la Rutlla núm 2, a la cantonada amb el carrer del Vall. L'edifici està protegit com a bé d'interès local. L'edifici de planta baixa i dos pisos fou construït durant la segona meitat del segle XVI i fou totalment restaurat l'any 1990.

Casa Jover, carrer de la Rutlla, núm 2. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6308, 21-01- 2018)

La Casa Jover, atenent a l'any inscrit a les llindes de les finestres, 1568 podria ser la casa de Terrassa més antiga que ha mantingut al llarg de 450 anys la seva estructura externa. Existia una altra casa més modesta d'aquesta època situada al núm 35 del carrer Major de Sant Pere, però la darrera remodelació de l'interior i de la façana no ha deixat cap vestigi del seu passat centenari. És possible que la Casa Jover sigui l'edifici residencial més antic de Terrassa que ha mantingut al llarg del temps la planta, l'alçària, les finestres i la cornisa. Aquest any compleix els seus 450 anys.

Façana del carrer de la Rutlla de la Casa Jover. Foto, AF Jordi Plana
(IMG 6303, 21-01-2018)

La façana del carrer de la Rutlla núm 2, presenta una estructura simètrica, amb tres obertures per planta, les dues centrals presentes dos balcons amb baranes de ferro, el del primer pis amb amb llossada rectangular de pedra. Les obertures de la façana que donen al carrer de la Rutlla i al carrer del Vall, presenten un disseny molt simple i regular. Són rectangulars, amb brancals, llindes i trencaaigües de pedra. Les llindes del primer pis del carrer de la Rutlla i del Vall, presenten un escut amb un animal en posició central, difícil d'identificar i amb la inscripció de l'any de construcció de la casa de 1568.


Detall dels dos balcons de la façana del carrer de la Rutlla.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6301, 21-01-2018)
 
 Detall d'una de les finestres petites del primer pis de la Casa
Jover. A la llinda observem l'any 1568 amb un escut central amb
el monograma del nom de Jesús i la creu cristiana sobre la lletra H.
Foto AF, Jordi Plana. (IMG 6306, 21-01-2018)


Detall de les dues façanes de la Casa Jover, cantonada c de la Rutlla-
c del Vall. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6312, 21-01-2018).


Altres de les llindes com la de la fotografia anterior presenten un escut entre l'any 1568 amb les inicials JHS, monograma del nom de Jesucrist, amb la creu cristiana damunt de la lletra H.
Detall de la llinda d'una de les finestres petites de la Casa Jover.
Foto, AF Jordi Plana i Nieto. (IMG 6306, 21-01-2018)
Les dues façanes dels carrers de la Rutlla i del carrer del Vall estan coronades per una cornisa molt elegant, una de les cornises que personalment trobo més equilibrades entre totes des edificis terrassencs i més si tenim en compte que va ser construïda el Segle XVI.
La cornisa que corona l'edifici, és una cornisa motllurada, decorada amb una filera d'ous a la base i permòdols ceràmics que suporten la tortugada de ceràmica. Tot el conjunt mostra un gran equilibri i simplicitat defugint de la complexitat recarregada.
Detall de la cornisa que corona la façana de la Casa Jover.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6310, 21-01-2018)
   

L'edifici totalment restaurat l'any 1990, té actualment un ús comercial i és l'edifici més significatiu del carrer de la Rutlla. Durant gran part del segle XX va albergar un forn de pa en el que es podia comprar un bon pa fet amb forn de llenya, eren molt preuats els seus pans rodons de pagès.

FITXA

NOM ..................................................... Casa Jover

SITUACIÓ ............................................ Carrer de la Rutlla, núm 2

ANY DE CONSTRUCCIÓ .................... Segle XVI, 1568

ESTIL ................................................... Obra popular

ANY DE RESTAURACIÓ ..................... 1990

EFEMÈRIDES ...................................... Aquest any celebra 450 anys presidint la canto-
                                                               nada carrer de la Rutlla - carrer del Vall.

ESTAT DE CONSERVACIÓ ................. Excal·lent

PROTECCIÓ ........................................ Bé cultural d'interès local

IDENTIFICADOR ................................. IPAC: 28118 

ÚS ........................................................ Comercial i despatxos professionals.

GL 41º 33' 40'' N - 2º 00' 42'' E

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LAJordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Terrassa 
1987- 2011