Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 19 de gener de 2016

CASA HUMBERT GALÍTZIA

Hem deixat ja el Vapor Amat i ens trobem davant de la Casa Galítzia, residència dels Galítzia, empresaris del sector de l'espectacle, que a part de la casa varen construir al costat de la seva residència el primer gran cinema de la ciutat, el Cinema Alegria (1907), al carrer de la Rasa núm. 74-86.

La casa Humbert Galítzia va ser bastida l''any 1879 per l'arquitecte Miquel Curet i Roura per encàrrec del pare d'Humbert, Curet va construir la casa seguint l'estil eclèctic.

La casa va ser reformada l'any 1916 per encàrrec d'Humbert Galítzia a l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, que ho va fer seguint l'estil noucentista, també va reformar el Cinema Alegria.

Casa Humbert Galítzia, façana de la Rasa, 88. Foto, AF Jordi Plana

La Casa Humbert Galítzia és un edifici de planta baixa i dos pisos, situat a la cantonada entre els carrers de la Rasa 88 i la Indústria 2-10. És un edifici de planta rectangular, amb la façana principal situada al carrer de la Rasa. La composició de la façana és simètrica, tot presentant les obertures allindades.

La planta baixa presenta tres portes, una de més gran que és l'accés a la part residencial, primer i segon pis i dues més petites que són l'accés a dos locals independents, un d'ells llogat a un comerç de venda de pantalles de làmpades.

El primer pis presenta dues obertures amb balcons sense voladís i baranes de ferro forjat. El segon pis presenta tres obertures que donen accés a una balconada amb voladís, sostinguda per tres mènsules, en les que destaquen les cartel·les.

L'edifici està coronat per una cornisa recta i una barana llisa, sota la cornisa observem sis espiralls agrupats de dos en dos i una línia d'imposta separa cada un dels nivells de la façana.

 Façana del carrer de la Indústria i de la Rasa de la casa
Humbert Galítzia. Foto, AF Jordi Plana

La façana del carrer de la Indústria manté les línies d'imposta de la façana principal. La planta baixa té cinc obertures amb reixes de ferro forjat. El primer pis té dos balcons sense voladís i barana de ferro forjat i una finestra en arc rebaixat. El segon pis repeteix l'esquema del primer pis però els dos balcons tenen voladís, amb baranes també de ferro forjat i sostinguts per una mènsula cadascun. Sota la cornisa hi ha deu espiralls agrupats de dos en dos i al damunt d'ella la barana llisa del terrat de l'edifici.

 Detall d'un dels balcons de la façana del carrer de la Indústria.
Foto, AF Jordi Plana
  
Al costat de la casa familiar els Galítzia van obrir el primer gran cinema de la ciutat, el Cinema Alegria, l'any 1907, amb una capacitat per a 2000 espectadors. El cinema va tancar portes el 18 de gener de 1978. Avui dia només queda de l'Alegria la façana de la Rasa, sense la balconada i remodelada. L'edifici es lloga dividit en diferents compartiments.

Façana actual de l'antic Cinema Alegria, al costat de la casa
Humbert Galítzia, a la seva dreta. Foto, AF Jordi Plana

Façana de l'antic Cinema Alegria, a l'esquerra la Casa Humbert 
Galítzia, casa del propietari del Cinema.Foto, AF Tobella

La Casa Humbert Galítzia és un Bé inventariat, amb identificador: IPAC 28163. Estil arquitectònic: Eclecticisme, noucentisme.

GL 41º 33' 51'' N - 2º 00' 33'' E

Acabat el quart dia passejant per Terrassa, deixem el carrer de la Rasa i ens dirigim cap a casa, demà seguirem passejant pel Raval de Montserrat.

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada